SOLAR INVERTERS

ONGRID/HYBRID
1.1kw-3.2kw

EVVO 1.1KW/1.6KW/2.2KW/2.7KW/3KW/3.3KW
Single Phase Single MPPT

10YRS WARRANTY
4kw-6kw

EVVO 4KW/5KW/6KW

Single Phase Dual MPPT

10YRS WARRANTY
3KW-12KW

EVVO THREE PHASE 3KW/4KW/5KW/6KW/8KW/10KW/12KW
Three Phase Dual MPPT

10YRS WARRANTY
15kw

EVVO THREE PHASE 15KW

Three Phase Dual MPPT

10YRS WARRANTY
20kw-33kw

EVVO THREE PHASE 20KW/25KW/30KW/33KW
Three Phase Dual MPPT

10YRS WARRANTY
50kw-70kw

EVVO THREE PHASE 50KW/60KW/70KW-HV
Three Phase Tri MPPT

10YRS WARRANTY
80kw-100kw

EVVO THREE PHASE 80KW/100KW/100KW-HV

10YRS WARRANTY
255kw

EVVO THREE PHASE 255KW

10YRS WARRANTY